Regi: Andja Arnebäck
Producent: Erik Jeppsson
Foto: Sophia Olsson, Malin Korkeasalo
Klipp: Rasmus Ohlander
Ljud, musik och teckningar: Hanna Östergren
Videoanimationer: Marcus Johansson