Välkomna!

Mekanix producerar dokumentärfilm och spelfilm. Har du någon idé eller ett manus, hör av dig via mail:

info@mekanix.se

Vi vill producera film som är angelägen, oavsett om det är dokumentärfilm eller spelfilm. Vi ser oss inte som en del av underhållningsindustrin, utan snarare som kulturproducenter. De filmer vi väljer att engagera oss i ska ha ett angeläget tema.
Vi producerar företrädesvis konstnärlig film, personliga och egensinniga filmer, gärna formmässiga experiment.

Vi jobbar också med ljud- ljus- och bildteknik för scen, teater och events, där vi åtar oss både mediaproduktionen och tekniklösningarna.

Hälsningar

Erik Jeppsson